teamtv-videoanalyse-team

Ons team

Ontmoet het team achter teamtv; Koen, Ron, Wouter, Anita en Emiel. Waar we in geloven, wat onze ambitie is en hoe we die ambitie willen bereiken.